Energietransmutatieritueel

Een kosmisch reinigingsproces dat je negativiteitsenergie zal nemen, omzetten in positieve energie en teruggeven aan het universum.......