De studie vannumerologiekan zeer gedetailleerd zijn, inclusief zaken als levenspadnummers, houdingsnummers, bestemmingsnummers en Karmische schuldnummers .

Je zult er versteld van staan ​​​​hoe nauwkeurig deze cijfers kunnen zijn. Ze zijn meestal afgeleid van je geboortedatum, hoewel soms ook je naam wordt gebruikt (met het Pythagoras-alfabet). Als Karmische Schuld nummer 19 in uw grafiek verschijnt, betekent dit dat u een aantal lessen moet leren die uit een vorig leven zijn overgedragen.Karmische schuld nummer 19 lessen omvatten:

 • Onafhankelijkheid.
 • Dienstbaar aan anderen.
 • Trots neerleggen.

Inhoud

Hoe wordt uw karmische schuldnummer berekend?

Er zijn slechts vier Karmische Schuld-nummers: 13, 14, 16 en 19. Als je verjaardag op een van deze nummers valt, bijvoorbeeld 19 januari, dan heb je een Karmische Schuld-nummer 19.

Vaak worden karmische schuldennummers geschreven als het getal en vervolgens de som van hun getallen - 13/4, 14/5, 16/7 en 19/9. Deze somnummers verwijzen naar de levenspadnummers die bij deze karmische schuld horen.

Karmische schuldnummers kunnen lastig zijn omdat ze van toepassing kunnen zijn op uw Life Path-nummer, uw Attitude-nummer of een van de andere nummers in uw numerologiegrafiek. Ik heb ervoor gekozen om het te berekenen met het Life Path-nummer, omdat dit het meest uitgebreide is.

Dit is wat je doet. Als je jarig bent op 11 januari 1987, dan tel je alle cijfers als volgt bij elkaar op:

 • Je geboortemaand = 1
 • Je geboortedag = 11
 • Uw geboortejaar = 1+ 9 + 8 + 7 = 25 = 7
 • Uw levenspadnummer = 1 + 2 + 7 = 10 = 1

Op basis van de som van de karmische schuldgetallen kunnen we zien dat een levenspad nummer 1 een karmische schuldgetal 19 heeft.

Wat betekent karmische schuld nummer 19?

Karmische schuld nummer 19 heeft een aantal specifieke betekenissen en lessen voor je huidige leven.

Leer hoe u onafhankelijk kunt zijn

Karmic Debt nummer 19 heeft één belangrijke les: voor u om onafhankelijk te worden en op eigen benen te staan. Dit betekent ook dat je je aan je wapens moet houden - alleen. De meeste uitdagingen voor degenen die karmische schuld nummer 19 hebben, zullen persoonlijke worstelingen zijn.

In je vorige levens was je misschien een pestkop en nam je alles wat je wilde ten koste van anderen. Misschien liep je over mensen heen, zonder rekening te houden met hun omstandigheden of pijn, om te krijgen wat? jij gezocht. Je bent misschien zelfs een opperste manipulator geweest die erg berekenend was in je manieren om je hartenwens te bereiken.

Een leven van dienst

De basisbetekenis achter dit karmische schuldnummer is dat je een vorig leven hebt doorgebracht met het slecht behandelen van anderen, en je zult dit in deze moeten goedmaken. Er zijn twee manieren waarop u dat kunt doen: anderen helpen en u door anderen laten helpen.

Je zult moeten leren om hulp te vragen en deze te accepteren, in plaats van je koppig te verzetten tegen hulp of advies van andere mensen. Je bent diep verbonden met anderen, maar je bent ook maar een mens en hebt hulp, ondersteuning, advies en liefde nodig, zelfs als je instinct is om het alleen te doen.

Jezelf openstellen voor input van anderen zal je een stap dichter bij het begrip brengen dat alle mensen deze behoefte hebben, en het is geen zwakte om ondersteuning nodig te hebben.

Het zal hoogstwaarschijnlijk moeilijk voor je zijn om uit de rol van dictator te stappen, maar dat is waar je karmische schuld om draait: deze keer anders doen. Sterker nog, hoe meer je weerstand biedt aan Karmische Schuld nummer 19, hoe meer kansen zich voor je zullen voordoen om hulp te vragen, jezelf te vernederen en toe te geven dat je niet alle antwoorden hebt.

U kunt zich ook aangetrokken voelen tot mensen die moeite hebben zichzelf te helpen.

Potentiële uitdagingen

Elk karmisch nummer heeft zijn eigen unieke obstakels die moeten worden overwonnen. Enkele van de veelvoorkomende uitdagingen waarmee mensen met karmische schuld nummer 19 worden geconfronteerd, zijn:

 • Denkend dat ze het leven allemaal uitgestippeld hebben.
 • Een neiging om anderen te manipuleren voor hun eigen gewin.
 • Extreme koppigheid, vooral als het gaat om het vragen of accepteren van hulp.
 • Een heimelijk gebrek aan zelfvertrouwen.
 • Overmatig afhankelijk zijn van partners in relaties.
 • Ze kunnen zo gedreven zijn om taken uit te voeren dat ze de behoeften en gevoelens van anderen helemaal vergeten.
 • Ze leggen misschien te veel nadruk op hun uiterlijk.
 • In het ergste geval kan het narcistisch zijn.

Tot degenen met de karmische schuld nummer 19 leren hun lessen te erkennen, ernaar te handelen, ze te begrijpen en onder de knie te krijgen, zullen ze hoogstwaarschijnlijk doorgaan met handelen naar de meer destructieve neigingen, en de lessen in leven na leven herhalen.

Andere karmische schuldnummers

Karmische schuld nummer 13

Karmische schuld nummer 14

Karmische schuld nummer 16

Karmische schuld nummer 19