Een van de meest fascinerende en interessante elementen van astrologie is het leren begrijpen wat planetaire aspecten vormen in combinatie met de sterrenbeelden. Conjunctie, oppositie, kwadratuur, driehoek, sextiel, cuspid, elke astrologische configuratie heeft een direct gevolg op ons sterrenbeeld en gedrag. Ontdek de uitleg van S T voor meer inzichten en een beter begrip.

Elke planeet heeft zijn eigen individuele punten, zijn eigen energie en precieze invloed. Volgens hun positie op het wiel van de dierenriem, de planeten creëren harmonieuze of disharmonische verbindingen. Deze configuraties worden aspecten genoemd, hier zijn de belangrijkste:

Inhoud:De conjunctie kan een positief en een negatief aspect zijn

Deze configuratie wordt gevormd wanneer: twee planeten naast elkaar (hetzij in hetzelfde teken, hetzij in verschillende tekens) met een maximum verschil van 12° ertussen.

Bijvoorbeeld: De zon op 15 ° van Stier en Saturnus op 20 ° van Stier in een geboortehoroscoop = Zon-Saturnus conjunctie in Stier.

De conjunctie intensiveert de energie van deplanetenbezorgd, dus de kwaliteiten die ermee verbonden zijn, kunnen worden versterkt. Wanneer twee planeten in conjunctie zijn, combineren hun energieën en invloeden, waardoor ze kracht en macht krijgen.

Er zijn twee soorten voegwoorden:

    1e groep:De conjuncties van de planeten die zich gemakkelijker 'verenigen' (de zon, maan, Mercurius, Venus en Jupiter) In dit geval hebben we een harmonieuze verbinding. 2e groep:Conjuncties waarbij de planeten heel verschillend zijn en daarom geen perfecte harmonie kunnen bereiken (Mars, Saturnus, Uranus, Neptunus en Pluto). In dit geval hebben we een dissonant voegwoord.

Astrologie Configuratie

EXTRA INZICHTEN

De planeten van de 1e en 2e groep gaan niet goed samen, als we 'gedwongen' samenwonen in het geval van een conjunctie, zouden we een dissonante conjunctie hebben, vergelijkbaar met de oppositie.

Een oppositie veroorzaakt een gespannen en negatief aspect

Deze configuratie vindt plaats wanneer: de ene planeet staat precies tegenover de andere op het dierenriemwiel, met een maximale afwijking van 10°.

Bijvoorbeeld: Mars op 3 graden van Weegschaal en Saturnus op 7 ° van Ram op hetzelfde precieze moment, ze vormen een oppositie van Mars in Weegschaal en Saturnus in Ram.

Een oppositie wordt vaak gezien als een tegenstelling tussen twee krachten, wat grote instabiliteit kan veroorzaken. We kunnen op twee manieren met tegenstand te maken krijgen:

  1. We kunnen regelmatig van de ene pool naar de andere gaan, oscillerend tussen de twee tegengestelde tendensen van de oppositie, dat wil zeggen tussen de twee planeten: deze oplossing is echter niet altijd praktisch. Bijvoorbeeld, in het geval van de oppositie tussen Mars en Saturnus, zal het een fase van beweging en actie doorlopen die door Mars wordt gebracht naar een andere van reflectie en stagnatie veroorzaakt door Saturnus. Deze associatie creëert een tegenstrijdigheid die moeilijk, zo niet onmogelijk, te beheren is.
  2. Of we kunnen proberen om flexibel leven met de tegenstellingen van de oppositie, zonder te proberen de invloed van de sterren te belemmeren of te vertragen. De oppositie van Mars-Saturnus zelf zou bijvoorbeeld kunnen worden ervaren door de positieve aspecten van de twee planeten te nemen: de kracht van Mars en de reflectie van Saturnus. Dit is de beste oplossing, hoewel het een grote wil en controle vereist.

Inzichten van astroloog S T:

De manier waarop je oppositie ervaart, is gerelateerd aan de sterrenbeelden die bij oppositie betrokken zijn. In dit geval komt iemands geboortehoroscoop in het spel, met de exacte positie van de planeten op het moment van geboorte. Om een ​​oppositie met bewustzijn en sereniteit het hoofd te bieden, is het essentieel om uw geboortehoroscoop goed te kennen.


Een kwadratuur zorgt voor een gespannen en negatief aspect

In de dierenriem, een kwadratuur scheidt twee planeten met 90° in een verhouding van kracht en botsing (90° komt overeen met 3 tekens van de dierenriem, met een schaduw van 6°.)

Bijvoorbeeld: De Maan op 15° in Waterman en Mars op 19° in Schorpioen, vormen a Kwadratuur van de Maan in Waterman en Mars in Schorpioen.

Dit aspect leidt vaak tot obstakels en moeilijkheden. Twee planeten in Kwadratuur hebben, in tegenstelling tot de Conjunctie, niets te delen en gunstig zijn voor het scheppen van een klimaat van sterke spanningen. In dit geval zal de maan, op zoek naar rust en vrede, zich constant aangevallen voelen door Mars, wat hier staat voor geweld en confrontatie.

De Trine is een van de meest positieve aspecten

Dit aspect wordt gevormd wanneer twee planeten zijn gescheiden door een brede hoek van 120° , d.w.z. een ruimte van 4 tekens en een schaduw van 7°.

Bijvoorbeeld: De zon op 3° van Leeuw en Uranus op 8° van Boogschutter, vormen a driehoek van de zon in Leeuw en Uranus in Boogschutter.

Deze astrale configuratie wordt beschouwd als: een harmonieus aspect. Inderdaad, deze twee planeten van Trine, hoewel verschillend, vinden een manier om te combineren. In dit geval zal een Zon-Uranus driehoek (als teken van Vuur) onafhankelijkheid, originaliteit, snelheid en inventiviteit brengen.

Een sextiel is ook een positief aspect

Het sextiel wordt gevormd wanneer twee planeten staan ​​60° uit elkaar, d.w.z. met een verschil van twee tekens, d.w.z. 2°.

Bijvoorbeeld: Venus op 20° van Weegschaal en Saturnus op 22° van Boogschutter, vormen een sextiel van Venus in Weegschaal met Saturnus in Boogschutter.

Net als bij de driehoek is bij een sextiel de interactie tussen de twee planeten goed, ook al lijken de twee planeten onverenigbaar. Het sextiel luidt een periode van positiviteit en optimisme in, ook al is het minder krachtig. In dit geval zou Venus, de planeet van de liefde, verstoord of zelfs geblokkeerd worden door de kou van Saturnus in conjunctie of oppositie. Terwijl in het geval van het Sextiel en nog meer in het geval van de Driehoek, Saturnus ernst, loyaliteit en emotionele stabiliteit naar Venus brengt.

Samenvatting…


Aspect
Invloed
Trine
Heel positief
sextiel
Positief
Voegwoord
Positief/Negatief afhankelijk van de betrokken planeten
Oppositie
Gespannen en negatief
Kwadratuur
Heel gespannen en negatief

EXTRA INZICHTEN

In een geboortethema zal een inboorling die alleen positieve aspecten heeft ongetwijfeld zijn hele leven 'ontspannen' en tamelijk gelukkig zijn, maar niets zal doen om zichzelf te overwinnen en een saai leven zou kunnen leiden zonder uitdagingen of geweldige projecten, hij zal bang zijn om te nemen risico's. Het is gebleken dat 'Quadrature' en 'Opposition' innerlijke spanningen en moeilijkheden in het leven met zich meebrengen, maar ze helpen ook om jezelf te overwinnen, uitdagingen aan te gaan, vooruitgang te boeken en persoonlijke en professionele voldoening te bereiken.


Waarom bekijkt u deze gerelateerde inhoud niet?: